Singltrek v Harrachově?????

 

V Harrachově opět ožila myšlenka na realizaci tratí Singltreku. O projektu se můžete dozvědět více ve středu 20. ledna od 17 hodin v hotelu Sklář.

V Harrachově opět ožila myšlenkaimages na realizaci tratí Singltreku. Pro ty, kteří nevědí, co si pod tímto slovem představit, tu máme vysvětlení, které pro vás připravil přímo projektant stezek Singltrek® Tomáš Kvasnička, který je tvůrcem tohoto pojmu, jenž vznikl slovní hříčkou ze spojení „single track“, což ve slangové angličtině používají jezdci na horských kolech: „Stezky Singltrek® jsou jednostopé, přírodě blízké rekreační stezky pro terénní cyklistiku. Jsou projektovány ve škále odstupňované náročnosti tak, aby byly přístupné nejen nadšeným cyklistům, ale široké veřejnosti, tzn. i pro rodiny s dětmi. Aby byly stezky Singltrek® dlouhodobě udržitelné, jsou do terénu umísťovány velmi pečlivě a jejich stavba podléhá přísným vnitřním standardům.“

A jak sám dále uvádí: „ Značka Singltrek® je garancí kvality zážitku. Modelovým projektem stezek Singltrek® je destinační síť stezek Singltrek pod Smrkem, která získala několik mezinárodních vyznamenání a je nejnavštěvovanější sítí stezek pro MTB ve střední Evropě.“V Harrachově Tomáš Kvasnička ze Singltreku, s.r.o. doporučuje nejdříve využít lesní pozemky na Hřebínku a u bývalé rybárny (u ČOV) patřící městu pro vytvoření plnohodnotných krátkých tras. Na rozdíl od svahů Čertovy hory je zde možné začít s přípravou okamžitě. Oproti tomu případná realizace stezek pod lanovkou či v oblasti běžeckých tratí bude vyžadovat další jednání s KRNAP, který pozemky spravuje. Příprava stezek Singltrek® na Hřebínku a u bývalé rybárny by mohla začít rokem 2016. Rychlost jejich realizace bude záležet na tom, kolik se městu podaří získat finančních zdrojů a pak uvažuje do samotné realizace zapojit například i zájemce z řad veřejnosti. První úseky by však mohly stát již v roce 2016. Předtím, než byl Tomáš Kvasnička ze strany města osloven, předcházelo tomuto kroku projednání na SCRH (Sdružení cestovního ruchu v Harrachově), kde tento projekt získal podporu všech přítomných včetně Ing. Jiřího Krejčího ze Sportovního areálu Harrachov a i sám ředitel KRNAPu, Ing. Jan Hřebačka, již v minulosti několikrát potvrdil, že takovémuto počinu bude nakloněn. K dalšímu projednávání, které by mělo vést k úspěšnému dosažení cíle v podobě tratí Singltrek tu v Harrachově, byl pověřen místostarosta Ing. Jaroslav Čech, budeme mu tedy držet pěsti, abychom mohli přilákat naše budoucí návštěvníky právě na tuto atraktivní aktivitu.

Prezentace Singltreku

Pakliže vás téma Singltreku v Harrachově zajímá, můžete se dozvědět více ve středu 20. ledna od 17 hodin v hotelu Sklář, kdy nás svou návštěvou poctí tvůrce tohoto projektu Tomáš Kvasnička, který zde bude projekt nejen prezentovat, ale bude i společně s Jaroslavem Čechem odpovídat na případné dotazy. V případě, že vám tento termín nebude vyhovovat, můžete kontaktovat přímo pana místostarostu na tel. č. 724 015 209, který vám určitě rád zodpoví dotazy na téma Singltreku v Harrachově a jistě ocení v tomto směru i vaše případné náměty.

Oficiální stránka Singltrek, s.r.o.